A A A

Syt i Ymgeisio...

 

Rydym yn ymroddedig i bolisi o degwch a chydraddoldeb cyfle yn Tai Ceredigion a dyna pam bod gennym broses recriwtio wedi ei strwythuro. Os hoffech ymgeisio am unrhyw un o’n swyddi, llwythwch y ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal. Nodwch ni allwn brosesu eich cais heb Ffurflen Datgan Budd.

 

Ffurflen Gais

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal

Ffurflen Datgan Budd

ALTE

 

Os gwelwch yn dda anfonwch eich ffurflen gais a’ch ffurflen cyfleoedd cyfartal wedi’u llenwi at:

 

recruitment@taiceredigion.org.uk

 

Neu 

 

Adnoddau Dynol 
Tai Ceredigion Cyf
Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan 
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7HH

Ar ôl y dyddiad cau, mae pob cais yn cael ei wneud yn anhysbys a’i anfon at reolwr wedi ei hyfforddi’n llawn i’w asesu. Bydd y rheolwr yn darllen trwy’r ffurflenni’n drylwyr ac yn cymharu’r hyn a ysgrifennwyd â’r gofynion yn y fanyleb person. Bydd yr holl ymgeiswyr sy’n dangos eu bod yn bodloni’r meini prawf hanfodol yn cael eu gwahodd i gyfweliad.

 

Yn y cyfweliad byddwch yn cael rhagor o wybodaeth am y swydd yr ydych yn ymgeisio amdani. Fydd cwestiynau yn y cyfweliad wedi eu strwythuro i chi ar sail cynnwys y Disgrifiad Swydd yn y Manyleb Person.

 

Recriwtio

  

Tai Ceredigion Cyf, Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7HH
Rhif cofrestru cwmni: IP030701
Email post@taiceredigion.org.uk
General enquiries Ymholiadau cyffredinol: 0345 606 7654
Atgyweirio: 0300 123 3300   Rhad ac am ddim: 0800 111 4228
Tai Ceredigion © 2017
Tai Ceredigion