A A A


Cyfleoedd y Gyrfa...


Cliciwch are y ddolen isod i gael gwybod mwy am ein swyddi gwag cyfredol.


Hysbyseb - Syrfëwr Cynnal a Chadw Medra

Hysbyseb - Uwch-syrfëwr Asedau

Hysbyseb - Ymgynghorydd Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Hysbyseb - Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Hysbyseb - Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol - prentis

Hysbyseb - Pennaeth CyllidOs hoffech gael rhagor o wybodaeth am y swydd wag hon, cliciwch ar deitl y swydd isod i lawrlwytho'r Disgrifiad Swydd a Manyleb Person sy'n amlinellu'r mathau o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad yr ydym yn chwilio amdanynt.Disgrifiad Swydd / Manyleb y Person - Syrfëwr Cynnal a Chadw Medra

Disgrifiad Swydd / Manyleb y Person - Uwch-syrfewr Asedau i ddilyn...

Disgrifiad Swydd / Manyleb y Person - Ymgynghorydd Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Disgrifiad Swydd / Manyleb y Person - Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Disgrifiad Swydd / Manyleb y Person - Cynothwy-ydd Adnoddau Dynol - Prentis i ddilyn...

Disgrifiad Swydd / Manyleb y Person - Pennaeth Cyllid

 Tai Ceredigion Cyf, Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7HH
Rhif cofrestru cwmni: IP030701
Email post@taiceredigion.org.uk
General enquiries Ymholiadau cyffredinol: 0345 606 7654
Atgyweirio: 0300 123 3300   Rhad ac am ddim: 0800 111 4228
Tai Ceredigion © 2017
Tai Ceredigion