A A A

Blaenoriaethau Strategol
1) Bod yn landlord dwyieithog rhagorol sy’n cynnwys ei denantiaid a’i gwsmeriaid ar bob lefel â phwyslais ar gynnal tenantiaethau a gwelliant parhaus.

2) Cynnal y cartrefi o ansawdd uchel sydd eisoes yn bodoli o fewn cymunedau cynaliadwy a chynyddu’r nifer ohonynt.

3) Bod yn fusnes ariannol iach a hyfyw, sy’n mynd ynglˆyn â’i waith ag onestrwydd, uniondeb a llywodraethiant cryf.

4) Bod yn ddewis gyflogwr sy’n darparu cyfleoedd cyflogaeth, hyfforddiant a lleoliadau gwaith yn yr ardal.
Tai Ceredigion Cyf, Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7HH
Rhif cofrestru cwmni: IP030701
Email post@taiceredigion.org.uk
General enquiries Ymholiadau cyffredinol: 0345 606 7654
Atgyweirio: 0300 123 3300   Rhad ac am ddim: 0800 111 4228
Tai Ceredigion © 2017
Tai Ceredigion
Gyrrwch y cyfrinair