A A A

Dyddiadau 2017

Fforwm Cysgodol 

Dydd Gwener 14 Gorffennaf 2017 yn Cynllun Lloches Penrodyn, ABERAERON 

10:15yb - 12:30yp

 Mae`r fforwm yn agored i bob tenant sy`n dod o dan gyfrifoldeb Cydlynydd Cynllun Cysgodol.

 Cysylltwch â Tai Ceredigion ar 0345 6067654 os oes angen cludiant

 

Cystadleuaeth Gorau gyda`u Blodau 2017

 

Eleni bydd 6 categori yn ein cystadleuaeth arddio, a bydd y rheini sy’n dod yn gyntaf, ail a thrydydd I gyd yn cael tocynnau rhodd o Ganolfan Arddio Trefhedyn yng Nghastellnewydd Emlyn.

Mae’r categorïau fel a ganlyn:

          Arddangosfa flodau orau

    1.     Basged grog, llestr blodau neu flwch ffenestr gorau

    Gardd lysiau orau

    Gardd orau mewn Cynllun Tai Gwarchod

    Gardd unigol orau mewn Cynllun Tai Gwarchod

    Ardd Ysgol Orau yng Ngheredigion

Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 17 Gorffennaf. Bydd beiniadu yn digwydd ar Dydd Mercher 26 Gorffennaf 2017.

 

Y Diwrnod Mawr

 Dydd Iau 10 Awst - Clwb Rygbi, ABERYSTWYTH

 11.00yb - 3.00yp

    

 Agored i bob tenant o Tai Ceredigion

 Cysylltwch â Tai Ceredigion ar 0345 6067654 os oes angen cludiant AM DDIM

 

Cynhadledd Tenantiaid a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

 Dydd Mercher 27 Medi 2017, Neuadd Celf, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Llambed, LAMPETER, SA48 7ED, 10.00yb - 3.30yp

  

  Agored i bob tenant o Tai Ceredigion

 Cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0345 606 7654 i gadarnhau os byddwch yn mynychu, os oes gennych unrhyw ofynion dietegol arbennig, ac os oes angen cludiant


Cystadleuaeth Gorau gyda`u Blodau 2016

Yr ennillwyr 2016:

Arddangosfa flodau orau

Mr & Mrs Poole, Cwrt y wern PONTRHYDFENDIGAID

    Basged grog, llestr blodau neu flwch ffenestr gorau

Mr & Mrs Poole, Cwrt y wern, PONTRHYDFENDIGAID

Gardd lysiau orau

Mr Noble, Ridgeway, ABERTEIFI

Gardd gorau mewn Cynllun Tai Gwarchod

Rhydyrafon, ABERYSTWYTH

Gardd unigol gorau mewn Cynllun Gwarchod

Mrs R Anslow, ABERTEIFI

 


Tai Ceredigion Cyf, Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7HH
Rhif cofrestru cwmni: IP030701
Email post@taiceredigion.org.uk
General enquiries Ymholiadau cyffredinol: 0345 606 7654
Atgyweirio: 0300 123 3300   Rhad ac am ddim: 0800 111 4228
Tai Ceredigion © 2017
Tai Ceredigion
Gyrrwch y cyfrinair