A A A

Dyddiadau 2017Fforwm Cysgodol


Dydd Gwener 10 Mawrth 2017 yn Cynllun Lloches Penrodyn, ABERAERON 

10:15yb - 12:30yp

 

Mae`r fforwm yn agored i bob tenant sy`n dod o dan gyfrifoldeb Cydlynydd Cynllun Cysgodol.

Cysylltwch â Tai Ceredigion ar 0345 6067654 os oes angen cludiant.


Cystadleuaeth Gorau gyda`u Blodau 2016


Yr ennillwyr 2016:

Arddangosfa flodau orau

Mr & Mrs Poole, Cwrt y wern PONTRHYDFENDIGAID

    Basged grog, llestr blodau neu flwch ffenestr gorau

Mr & Mrs Poole, Cwrt y wern, PONTRHYDFENDIGAID

Gardd lysiau orau

Mr Noble, Ridgeway, ABERTEIFI

Gardd gorau mewn Cynllun Tai Gwarchod

Rhydyrafon, ABERYSTWYTH

Gardd unigol gorau mewn Cynllun Gwarchod

Mrs R Anslow, ABERTEIFI

 


Tai Ceredigion Cyf, Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7HH
Rhif cofrestru cwmni: IP030701
Email post@taiceredigion.org.uk
General enquiries Ymholiadau cyffredinol: 0345 606 7654
Atgyweirio: 0300 123 3300   Rhad ac am ddim: 0800 111 4228
Tai Ceredigion © 2017
Tai Ceredigion