A A A

Dyddiadau 2017Fforwm Cysgodol


Dydd Gwener 12 Mai 2017 yn Cynllun Lloches Penrodyn, ABERAERON 

10:15yb - 12:30yp

 

Mae`r fforwm yn agored i bob tenant sy`n dod o dan gyfrifoldeb Cydlynydd Cynllun Cysgodol.

Cysylltwch â Tai Ceredigion ar 0345 6067654 os oes angen cludiant.

Cystadleuaeth Gorau gyda`u Blodau 2017

 

Eleni bydd 6 categori yn ein cystadleuaeth arddio, a bydd y rheini sy’n dod yn

gyntaf, ail a thrydydd I gyd yn cael tocynnau rhodd o

Ganolfan Arddio Trefhedyn yng Nghastellnewydd Emlyn.


 Mae’r categorïau fel a ganlyn:

          Arddangosfa flodau orau

          Basged grog, llestr blodau neu flwch ffenestr gorau

          Gardd lysiau orau

          Gardd orau mewn Cynllun Tai Gwarchod

          Gardd unigol orau mewn Cynllun Tai Gwarchod

          Ardd Ysgol Orau yng Ngheredigion

 

Mae ffurflenni ymgeisio ar gael gan Sue Thomas ar 0345 606 7654

neu drwy e-bost: post@taiceredigion.org.uk.

 

Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 30 Mehefin, ac mae disgwyl i’r gwaith beirniadu ddigwydd yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 3ydd Gorffennaf.Cystadleuaeth Gorau gyda`u Blodau 2016


Yr ennillwyr 2016:

Arddangosfa flodau orau

Mr & Mrs Poole, Cwrt y wern PONTRHYDFENDIGAID

    Basged grog, llestr blodau neu flwch ffenestr gorau

Mr & Mrs Poole, Cwrt y wern, PONTRHYDFENDIGAID

Gardd lysiau orau

Mr Noble, Ridgeway, ABERTEIFI

Gardd gorau mewn Cynllun Tai Gwarchod

Rhydyrafon, ABERYSTWYTH

Gardd unigol gorau mewn Cynllun Gwarchod

Mrs R Anslow, ABERTEIFI

 


Tai Ceredigion Cyf, Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7HH
Rhif cofrestru cwmni: IP030701
Email post@taiceredigion.org.uk
General enquiries Ymholiadau cyffredinol: 0345 606 7654
Atgyweirio: 0300 123 3300   Rhad ac am ddim: 0800 111 4228
Tai Ceredigion © 2017
Tai Ceredigion