A A A

Cyhoeddiadau

Os hoffech chi gael unrhyw un o'r dogfennau hyn mewn fformat gwahanol, anfonwch e-bost efo teitl y ddogfen a'r fformat a ffafrir i post@taiceredigion.org.uk neu ffoniwch 0345 606 7654

 

Cynllun Busnes

Cynllun Busnes 2017 – 2022

Grŵp Monitro Tai Ceredigion - Adroddiadau Blynyddol          

2016-17 adroddiad

2015-16 adroddiad

2014-15 adroddiad

2013-14 adroddiad

2012-13 adroddiad

2011-12 adroddiad

2010-11 adroddiad

Cytundeb Cyfun ar gyfer Tenentiaeth Gychwynnol a Thenentiaeth Sicr - Tenentiaid Newydd

I lwytho i lawr, cliciwch ar y ddolen isod:

Cytundeb Cyfun ar gyfer Tenentiaeth Gychwynnol a Thenantiaeth Sicr - Tenentiaid Newydd

Llawlyfr i Denentiaid

I lwytho i lawr, cliciwch ar y ddolen isod:

Llawlyfr i denantiaid

Y Warant i Breswylwyr Cymdeithasau Tai

I lwytho i lawr, cliciwch ar a ddolen isod:

Y Warant i Breswylwyr Cymdeithasau Tai

 Rheoli Anwedd a Llwydni

I lwytho i lawr, cliciwch as a ddolen isod:

Rheoli Anwedd a Llwydni

Asbestos yn eich Cartref

I lwytho i lawr, cliciwch ar a ddolen isod:

Asbestos yn eich Cartref

Mapiau tîm tai a tîm chynnal a chadw

I lwytho i lawr, cliciwch ar a ddolen isod:

Map Tim Tai

Map Tim Cynnal a Chadw

Polisi Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion

I lwytho i lawr, cliciwch ar a ddolen isod:

 Map Ymgynghorydd Cyswllt a Phreswylwyr

I lwytho i lawr, cliciwch ar a ddolen isod:

Ymgynghorydd Cyswllt a Phreswylwyr

Dogfen Cynnig

I lwytho i lawr, cliciwch ar a ddolen isod:

Dogfen Cynnig

Safonau Gwasanaeth

I lwytho i lawr, cliciwch ar a ddolen isod:

Sylwadau, canmoliaeth a chwynion-SG

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol - SG

Gofal Cwsmer - SG

Rheoli Ystadau - SG

Rhoi gwasanaeth i offer nwy

Sut i dalu eich rhent

Cydgyfnewid Eiddo -SG

Ailosod -SG

System Apwyntiadau - SG

Gwaith Cynnal a Chadw Adweithol - SG

Cynnwys Tenantiaid - SG

Cadw anifeiliaid anwes - SG

Ôl-ddyledion - SG

Eiddo sydd wedi`i adael - SG

Cam-drin domestig SG

Gwaith y gellir codi tâl amdano - SG

Tai Ceredigion Cyf, Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7HH
Rhif cofrestru cwmni: IP030701
Email post@taiceredigion.org.uk
General enquiries Ymholiadau cyffredinol: 0345 606 7654
Atgyweirio: 0300 123 3300   Rhad ac am ddim: 0800 111 4228
Tai Ceredigion © 2017
Tai Ceredigion
Gyrrwch y cyfrinair