A A A

Y cwcis a ddefnyddir ar y wefan hon

Cwcis a’r manteision i chi

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i’n helpu i roi’r profiad gorau posibl i chi. Ffeiliau bach o destun yw cwcis, a osodir ar eich cyfrifiadur neu’ch ffôn symudol wrth i chi bori gwefannau.

Mae ein cwcis yn ein helpu ni i:

Sicrhau bod ein gwefan yn gweithio fel y byddech yn disgwyl.
Cofio eich gosodiadau yn ystod ymweliadau a rhyngddynt.
Sicrhau bod y wefan yn gynt/mwy diogel.
Parhau i wella ein gwefan ar eich cyfer chi.

Nid ydym yn defnyddio cwcis i wneud y canlynol:

Casglu unrhyw wybodaeth sy’n golygu bod modd eich adnabod.
Casglu unrhyw wybodaeth sensitif.
Trosglwyddo data i rwydweithiau hysbysebu.
Trosglwyddo data sy’n golygu bod modd eich adnabod i drydydd partïon.
Talu comisiwn gwerthu.

Y cwcis yr ydym yn eu defnyddio ar ein gwefan:

Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu ystadegau am ymwelwyr megis faint o bobl sydd wedi ymweld â’n gwefan, pa fath o dechnoleg y maent yn ei defnyddio (e.e. Mac neu Windows, sy’n ein helpu i ddarganfod achosion pan nad yw ein gwefan yn gweithio fel y dylai ar gyfer technolegau penodol), faint o amser y mae pobl yn ei dreulio ar y wefan, pa dudalen y maent yn edrych arni ac ati. Mae hynny’n ein helpu i wella ein gwefan yn barhaus. Mae’r rhaglenni dadansoddol hyn hefyd yn rhoi gwybod i ni, yn ddienw, sut y cyrhaeddodd pobl y wefan hon (e.e. o beiriant chwilio) ac a ydynt wedi ymweld â’r wefan o’r blaen.

Rydym hefyd yn gosod cwci os byddwch yn defnyddio’r opsiwn ar frig ein tudalennau i osod maint y ffont. Pe na baem yn gwneud hynny byddai’n rhaid i chi newid maint y ffont ar bob tudalen y byddwch yn ymweld â hi ar y wefan hon.

Rhoi’r hawl i ni ddefnyddio cwcis

Os caiff y gosodiadau ar y feddalwedd yr ydych yn ei defnyddio i weld y wefan hon (eich porwr) eu newid i dderbyn cwcis, byddwn yn cymryd bod hynny, ynghyd â’r ffaith eich bod yn parhau i ddefnyddio’r wefan, yn golygu eich bod yn hapus i ni ddefnyddio cwcis. Pe baech yn dymuno cael gwared ar y cwcis o’n gwefan neu beidio â’u defnyddio, gallwch ddysgu sut i wneud hynny isod, fodd bynnag, o wneud hynny, mae’n debyg na fydd ein gwefan yn gweithio fel y byddech yn disgwyl.

Diffodd cwcis

Fel rheol, gallwch ddiffodd cwcis trwy addasu gosodiadau eich porwr i’w rwystro rhag derbyn cwcis. Fodd bynnag, mae’n debyg y bydd gwneud hynny yn cyfyngu ar y modd y mae ein gwefan ni a nifer fawr o wefannau’r byd yn gweithredu, gan fod cwcis yn rhan safonol o’r rhan fwyaf o wefannau modern.

Mae’n bosibl bod eich pryderon ynghylch cwcis yn deillio o’r hyn a elwir yn “ysbïwedd”. Yn hytrach na diffodd cwcis yn eich porwr, mae’n bosibl y byddwch yn gweld bod gosod meddalwedd gwrth-ysbïwedd yn cyflawni’r un nod trwy ddileu cwcis a gaiff eu hystyried yn ymwthiol.

Mae’r testun ar y wefan hon sy’n rhoi gwybodaeth am gwcis yn dod o gynnwys a ddarparwyd gan Attacat Internet Marketing http://www.attacat.co.uk/, sy’n asiantaeth farchnata yng Nghaeredin. Os bydd angen gwybodaeth debyg arnoch ar gyfer eich gwefan eich hun, gallwch ddefnyddio’r adnodd archwilio cwcis rhad ac am ddim sydd gan yr asiantaeth.

Tai Ceredigion Cyf, Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7HH
Rhif cofrestru cwmni: IP030701
Email post@taiceredigion.org.uk
General enquiries Ymholiadau cyffredinol: 0345 606 7654
Atgyweirio: 0300 123 3300   Rhad ac am ddim: 0800 111 4228
Tai Ceredigion © 2017
Tai Ceredigion