A A A

 
Croeso I Wefan Tai Ceredigion


 

Asesiad Rheoleiddiol Llywodraeth Cymru - Tai Ceredigion

Nod yr adroddiad yw sicrhau bod y Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, ei denantiaid, defnyddwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid eraill yn cael gwybod pa mor dda y mae'n perfformio, ar bwynt penodol mewn amser, mewn perthynas â:

  • ·        Llywodraethu
  • ·        Rheolaeth ariannol
  • ·        Gwasanaethau

 

Gweler yn amgaeedig yr adroddiad llawn oddi wrth ein Rheoleiddwyr.

Llywodraeth Cymru Rheoleiddio Tai Dyfarniad Rheoleiddiol Tai Ceredigion Cyf Mawrth 2017 

Mae ein Adroddiad Blynddol diweddaraf ar gael nawr

 

 

2016 Adroddiad Blynyddol

 

Gwelwch ein Datganiad Ariannol diweddaraf ar lein nawr

 

 

Datganiadau Ariannol 2016

Tai Ceredigion Cyf, Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7HH
Rhif cofrestru cwmni: IP030701
Email post@taiceredigion.org.uk
General enquiries Ymholiadau cyffredinol: 0345 606 7654
Atgyweirio: 0300 123 3300   Rhad ac am ddim: 0800 111 4228
Tai Ceredigion © 2017
Tai Ceredigion